Cors Là Gì – Cors Laravel

Bạn có muốn biết cors là gì hay không? Nếu như có ấy thì hãy đọc bài viết này của chúng mình để có được câu trả lời nhé. Như thế bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này có nhiều điều hay lắm bạn à. Những câu hỏi như kiểu cors là gì ấy sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui khi mà bạn biết đáp án ấy.

Cors là gì

Một ngày nào đó nếu như có ai hỏi bạn cors là gì thì liệu bạn có biết được câu trả lời hay không? Để cho bản thân có thể biết được trước đáp án thì bạn đừng ngần ngại mà hãy đọc ngày bài viết dưới đây để biết được cors là gì bạn nhé.

Laravel CORS

Khi tất cả chúng ta code vài ứng dụng dưới local mà có connect tới Laravel backed, thì các bạn sẽ nhận cái thông tin error CORS ngay. Vì vậy cần tạo một middleware sau:

$ php artisan make:middleware Cors

Sau đó update header trong app/Http/Middleware/Cors.php

<?php namespace App\Http\Middleware; use Closure; class Cors { public function handle($request, Closure $next) { return $next($request) ->header(‘Access-Control-Allow-Origin’, ‘*’) ->header(‘Access-Control-Allow-Methods’, ‘GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS’) ->header(‘Access-Control-Allow-Headers’, ‘X-Requested-With, Content-Type, X-Token-Auth, Authorization’); } }

Sau đó, ĐK middleware trong app/Http/kernel.php

protected $routeMiddleware = [ ‘auth’ => \App\Http\Middleware\Authenticate::class, ‘auth.basic’ => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class, ‘guest’ => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class, ‘cors’ => \App\Http\Middleware\Cors::class, // <– thêm vào hàng này ];

Nếu bạn muốn bật CORS bất kể route nào, chỉ việc add middleware này trong route registration. Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể dùng packgage ngoài tại /laravel-cors.

CORS Nodejs

Chúng ta sử dụng dòng code sau đây để set một header trên response của bạn để bật CORS:

res.header(“Access-Control-Allow-Origin”, “*”);

Bật CORS cho hàng loạt resource trên server

app.use(function(req, res, next) { res.header(“Access-Control-Allow-Origin”, “*”); res.header(“Access-Control-Allow-Headers”, “Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept”); next(); });

app.get(‘/file’, function(req, res){ var file = __dirname + ‘/file.zip’; res.download(file); // Set disposition and send it. });

var express = require(‘express’); var app = express(); app.use(function(req, res, next) { res.header(“Access-Control-Allow-Origin”, “*”); res.header(“Access-Control-Allow-Headers”, “Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept”); next(); }); app.get(‘/’, function (req, res) { var data = { “SmartPhone”: [ “iPhone”, “Samsung” ] }; res.json(data); }); app.get(‘/file’, function(req, res){ var file = __dirname + ‘/file.zip’; res.download(file); // Set disposition and send it. });

Ruby on Rails

Ruby on Rails được cho phép tất cả tất cả chúng ta thiết lập cũng như đổi khác những header trong response khá dễ dàng, do đó, muốn đồng ý truy vấn CORS, chúng ta hoàn toàn có thể đơn thuần là làm như sau:

skip_before_filter :verify_authenticity_token before_action :cors_preflight_check after_action :cors_set_access_control_headers def cors_set_access_control_headers headers[“Access-Control-Allow-Origin”] = “*” headers[“Access-Control-Allow-Methods”] = “GET, POST” headers[“Access-Control-Max-Age”] = “1728000” end def cors_preflight_check headers[“Access-Control-Allow-Origin”] = “*” headers[“Access-Control-Allow-Methods”] = “GET, POST” headers[“Access-Control-Allow-Headers”] = “X-Requested-With, X-Prototype-Version” headers[“Access-Control-Max-Age”] = “1728000” end

Tham khảo thêm các việc làm Ruby on Rails cho bạn

Django

Với Django chúng ta phải sử dụng thêm một package, đó là Django CORS headers. Package này sẽ giúp tất cả tất cả tất cả chúng ta thiết lập các header thiết yếu cho một truy vấn CORS, đồng thời cho chúng ta khả năng thông số kỹ thuật URL nào được cho phép CORS, URL nào thì không.

Với package này, chúng ta hoàn toàn có thể thông số kỹ thuật làm sao để cho chỉ có API mới tương hỗ CORS như sau:

CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True CORS_URLS_REGEX = r’^/api/v1/.*$’

Ngoài ra còn thật nhiều thông số kỹ thuật khác nữa, cho phép chúng ta chỉ chấp nhận truy vấn CORS từ một vài origin nhất định ví dụ điển hình (CORS_ORIGIN_REGEX_WHITELIST). Nội dung đơn cử xin mới những bạn xem cụ thể tại README của package đó.

Flask

Tương tự như Django, với Flask, tất cả chúng ta cũng phải sử dụng thêm một package, đây là Flask-CORS mới có thể đồng ý các truy vấn CORS được.

from flask import Flask from flask.ext.cors import CORS, cross_origin app = Flask(__name__) app.config[‘SECRET_KEY’] = ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ app.config[‘CORS_HEADERS’] = ‘Content-Type’ cors = CORS(app, resources={r’/foo/*’: {‘origins’: ‘*’}}) @app.route(‘/foo’) @cross_origin() def foo(): return ‘Hello, world! CORS works’ if __name__ == ‘__main__’: app.run()

@crossorigin là gì

Bạn có muốn tìm đáp án cho thắc mắc @crossorigin là gì hay không? Nếu như có ấy thì đừng bỏ qua bài viết này bạn à. Bài viết này chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin cần thiết để bạn có thể giải đáp được câu hỏi @crossorigin là gì ấy. Chính vì thế hãy đọc và cho bọn mình comment nhé.

Tên đầy đủ là Cross-Origin Resource Sharing. Hiểu sâu hơn đó đó chính là san sẻ tài nguyên có không ít nguồn gốc khác nhau. Chính sách nguồn gốc giống nhau của trình duyệt là một chính sách bảo mật quan trọng. Khách hàng từ những nguồn không giống nhau không hề truy cập tài nguyên của nhau nếu không được phép. Định nghĩa của tương đương là protocol, domain và port của link truy vấn là giống nhau. Trong những ứng dụng thực tế, các nhu yếu hài hòa và hợp lý giữa nhiều miền cũng rất quan trọng đối với 1 số ít ứng dụng.

Tiêu chuẩn CORS xác lập cách trình duyệt và server giao tiếp khi truy vấn tài nguyên miền chéo. Ý tưởng cơ bản của CORS là sử dụng tiêu đề HTTP khiến được cho phép trình duyệt tiếp xúc với server để xác lập xem yêu cầu hoàn toàn có thể thành công xuất sắc hay không.

Trong tăng trưởng ứng dụng front-end, chúng tôi thường sử dụng tài liệu từ những trang khác. Trước khi giao diện người tiêu dùng hiển thị dữ liệu, thì nó phải nhu yếu server lấy dữ liệu. Giả sử tất cả chúng ta đang truy cập https://api.mywebsite.com trang web này, hãy nhấn vào nút để https://api.mywebsite.com/users gửi nhu yếu lấy một số ít thông tin người tiêu dùng trên trang web:

Từ hình ảnh và tác dụng chúng ta đều thấy rất hoàn hảo. Chúng tôi đã gửi nhu yếu đến server, server trả về tài liệu JSON mà chúng tôi cần và giao diện người tiêu dùng kết xuất bình thường. Bây giờ chúng ta hãy thử một trang web khác. Sử dụng https://www.anotherwebsite.com trang web này tất cả tất cả chúng ta cũng sử dụng https://api.website.com/users để lấy tài liệu người dùng như trường hợp trên:

Như chúng ta đã thấy, mở màn có một yếu tố Open ở đây, mặc dù giao diện giống nhau, nhưng lân này thì browser ném cho chúng tôi một lỗi. Những gì browser vừa chi ra là lỗi CORS. Hãy để chúng tôi nghiên cứu và phân tích nguyên do tại sao tạo nên Lỗi này và ý nghĩa đúng mực của “lỗi cors domain” này.

Cors laravel

Mọi điều trong cuộc sống này đều mang một giá trị khác nhau. Chính vì thế mà bạn cần biết được đâu là điều quan trọng đâu là không. Hãy để câu trả lời cho câu hỏi cors laravel này khiến cho bạn hiểu điều đó nhé. Và bài đọc dưới đây chính là câu trả lời cho thắc mắc cors laravel ấy bạn à.

Phần đáng kể nhất là ở đây. Bạn nên phải thiết lập response trả về để nói cho trình duyệt biết ứng dụng cho phép domain nào, method nào và phương pháp nào hoàn toàn có thể truy cập vào tài nguyên của site user.example.com. Để làm điều đó tôi tạo nên một middleware như bên dưới

public function handle($request, Closure $next) { return $next($request) ->header('Access-Control-Allow-Origin', 'http://blog.example.com') ->header('Access-Control-Allow-Methods', '*') ->header('Access-Control-Allow-Credentials', 'true') ->header('Access-Control-Allow-Headers', 'X-CSRF-Token'); }

Tôi sẽ giải thích từng thành phần với những bạn:

Crossorigin trong spring boot

Nếu như bạn muốn biết được câu trả lời cho thắc mắc crossorigin trong spring boot ấy thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé. Bởi bài viết này sẽ cho bạn biết được không chỉ đáp án cho thắc mắc crossorigin trong spring boot mà còn có những khía cạnh liên quan tới câu hỏi của bạn nữa bạn à. Chính vì thế đừng bỏ qua bài viết thú vị này nhé.

Laravel CORS

Khi tất cả chúng ta code vài ứng dụng dưới local mà có connect tới Laravel backed, thì các bạn sẽ nhận cái thông tin error CORS ngay. Vì vậy cần tạo một middleware sau:

$ php artisan make:middleware Cors

Sau đó update header trong app/Http/Middleware/Cors.php

<?php namespace App\Http\Middleware; use Closure; class Cors { public function handle($request, Closure $next) { return $next($request) ->header(‘Access-Control-Allow-Origin’, ‘*’) ->header(‘Access-Control-Allow-Methods’, ‘GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS’) ->header(‘Access-Control-Allow-Headers’, ‘X-Requested-With, Content-Type, X-Token-Auth, Authorization’); } }

Sau đó, ĐK middleware trong app/Http/kernel.php

protected $routeMiddleware = [ ‘auth’ => \App\Http\Middleware\Authenticate::class, ‘auth.basic’ => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class, ‘guest’ => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class, ‘cors’ => \App\Http\Middleware\Cors::class, // <– thêm vào hàng này ];

Nếu bạn có nhu cầu muốn bật CORS bất kỳ route nào, chỉ việc add middleware này trong route registration. Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể dùng packgage ngoài tại barryvdh/laravel-cors.

CORS Nodejs

Chúng ta sử dụng dòng code dưới đây để set một header trên response của bạn để bật CORS:

res.header(“Access-Control-Allow-Origin”, “*”);

Bật CORS cho toàn bộ resource trên server

app.use(function(req, res, next) { res.header(“Access-Control-Allow-Origin”, “*”); res.header(“Access-Control-Allow-Headers”, “Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept”); next(); });

app.get(‘/file’, function(req, res){ var file = __dirname + ‘/file.zip’; res.download(file); // Set disposition and send it. });

var express = require(‘express’); var app = express(); app.use(function(req, res, next) { res.header(“Access-Control-Allow-Origin”, “*”); res.header(“Access-Control-Allow-Headers”, “Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept”); next(); }); app.get(‘/’, function (req, res) { var data = { “SmartPhone”: [ “iPhone”, “Samsung” ] }; res.json(data); }); app.get(‘/file’, function(req, res){ var file = __dirname + ‘/file.zip’; res.download(file); // Set disposition and send it. });

Ruby on Rails

Ruby on Rails được cho phép tất cả tất cả chúng ta thiết lập cũng như thay đổi những header trong response khá dễ dàng, do đó, muốn gật đầu truy vấn CORS, chúng ta hoàn toàn có thể đơn thuần là làm như sau:

skip_before_filter :verify_authenticity_token before_action :cors_preflight_check after_action :cors_set_access_control_headers def cors_set_access_control_headers headers[“Access-Control-Allow-Origin”] = “*” headers[“Access-Control-Allow-Methods”] = “GET, POST” headers[“Access-Control-Max-Age”] = “1728000” end def cors_preflight_check headers[“Access-Control-Allow-Origin”] = “*” headers[“Access-Control-Allow-Methods”] = “GET, POST” headers[“Access-Control-Allow-Headers”] = “X-Requested-With, X-Prototype-Version” headers[“Access-Control-Max-Age”] = “1728000” end

Django

Với Django chúng ta phải sử dụng thêm một package, đó là Django CORS headers. Package này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta thiết lập những header thiết yếu cho một truy vấn CORS, đồng thời cho chúng ta năng lực thông số kỹ thuật URL nào được được cho phép CORS, URL nào thì không.

Với package này, chúng ta hoàn toàn có thể thông số kỹ thuật sao cho chỉ có API mới hỗ trợ CORS như sau:

CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True CORS_URLS_REGEX = r’^/api/v1/.*$’

Ngoài ra còn rất nhiều cấu hình khác nữa, cho phép chúng ta chỉ đồng ý truy vấn CORS từ một vài origin nhất định chẳng hạn (CORS_ORIGIN_REGEX_WHITELIST). Nội dung chi tiết xin mới những bạn xem cụ thể tại README của package đó.

Flask

Tương tự như Django, với Flask, tất cả chúng ta cũng phải sử dụng thêm một package, đó là Flask-CORS mới hoàn toàn có thể đồng ý các truy vấn CORS được.

from flask import Flask from flask.ext.cors import CORS, cross_origin app = Flask(__name__) app.config[‘SECRET_KEY’] = ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ app.config[‘CORS_HEADERS’] = ‘Content-Type’ cors = CORS(app, resources={r’/foo/*’: {‘origins’: ‘*’}}) @app.route(‘/foo’) @cross_origin() def foo(): return ‘Hello, world! CORS works’ if __name__ == ‘__main__’: app.run()

Cách khắc phục lỗi cors policy khi gọi api từ frontend

Nếu như muốn biết cách khắc phục lỗi cors policy khi gọi api từ frontend ấy thì bạn không nên bỏ qua bài viết này đâu bạn à. Bởi bài viết này sẽ cho bạn có được đáp án cho thắc mắc cách khắc phục lỗi cors policy khi gọi api từ frontend sau khi bạn đọc xong ấy. Vì thế mà đừng bỏ lỡ bài viết này bạn nhé. Bởi khi đọc bạn sẽ biết thêm được một điều thú vị, một điều hay ho trong cuộc sống này ấy. Như thế cuộc đời của bạn sẽ đẹp đẽ hơn nhiều bạn à.

Một cái preflight request là một request được gửi từ phía trình duyệt để thăm dò xem server có hiểu/ hỗ trợ giao thức CORS hay không. Nó được tự động hóa gởi bởi trình duyệt. Việc của phía server là trả về những headers thiết yếu cho phía client.

Ví dụ, phía client hoàn toàn có thể gửi một OPTIONS request để xem server có được cho phép DELETE tài nguyên trên server hay không.

OPTIONS /resource/foo Access-Control-Request-Method: DELETE Access-Control-Request-Headers: origin, x-requested-with Origin: https://foo.bar.org

Server sẽ phản hồi cho phía client những thông tin thiết yếu ví như header Access-Control-Allow-Methods chứa những phương pháp HTTP mà client được phép thực hiện.

HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: keep-alive Access-Control-Allow-Origin: https://foo.bar.org Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, DELETE Access-Control-Max-Age: 86400

Làm thế nào để sửa lỗi “CORS”

Như đã nói ở trên, đây không thật là một lỗi kỹ thuật. Nó là cơ chế của quốc tế web để bảo vệ vệ người dùng. Có một số ít phương pháp để giải quyết yếu tố này:

Preflight request là gì

Nếu như bạn muốn có được đáp án cho câu hỏi preflight request là gì ấy thì bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé. Với bài viết này bạn sẽ biết được những thông tin hữu ích để có được đáp án cho thắc mắc preflight request là gì ấy bạn à. Vì thế mà hãy đọc ngay để có thể có được đáp án như bạn mong muốn nhé.

Same-origin policy là một security concept quan trọng được hiện thực trên nhiều chủng loại trình duyệt nhằm ngăn ngừa HTTP Request không bảo đảm an toàn đến những nguồn khác. Ví dụ từ một domainA và lại request đến domainB sẽ ảnh hưởng chặn vì domainA đang nỗ lực truy vấn tài nguyên từ một nguồn khác. Same-origin policy chỉ ra rằng từ một domain tất cả chúng ta chỉ được truy vấn đến các tài nguyên trong cùng domain đó. Các tài nguyên thuộc cùng một domain thì chúng phải giống nhau từ protocol, host và port.

Giả sử chúng ta đang sử dụng trình duyệt để truy vấn và một website có đường dẫn

http://www.example.com/foo-bar.html

Nếu website tại URL1 request đến server http://www.example.com/imageA.jpg để tải một hình ảnh xuống thì request này sẽ là hợp lệ vì chúng có cùng protocol, Host và Port.

Note: Các bạn chú ý quan tâm rằng mỗi website thật chất phía dưới được thông số kỹ thuật bởi protocol, host, port, tuy nhiên để thân thiện với những người tiêu dùng nên những trang web thường dùng domain(tên miền) để thay thế. Trong trường hợp trên, domain giống nhau là cấu trúc của nó về Protocol, Host, port là trọn vẹn giống nhau.

Tuy nhiên, nếu tại URL1 mà chúng ta request đến https://www.en.example.com/imageB.jpg thì sẽ bị trình duyệt ngăn ngừa vì chúng khác Protocol(HTTPS) và Host(en.example.com).

Same-Origin có lẽ là một chính sách bảo mật tốt, tuy nhiên có những trường hợp một domain hoàn toàn hoàn toàn có thể request tới những domain khác được cho là an toàn, có thể là domain đó public cho tất cả những những domain khác trên internet, hoặc đơn giản nó là một REST API được sử dụng cho nhiều client không giống nhau trong cùng một hệ thống. May mắn thay tất cả chúng ta có một cơ chế gọi là CORS cho phép chia sẽ tài nguyên giữ các domain với nhau sẽ tiến hành trình bày ở phần sau.

Hãy để cho những câu hỏi kiểu như cors là gì này khiến cho bạn hiểu biết hơn về cuộc sống bạn à. Cuộc sống này có nhiều điều thú vị lắm, cuộc đời này có nhiều thứ mà bạn không ngờ được đâu. Chính vì thế hãy luôn dành một chút thời gian quý báu của bạn để mà khám phá thế giới này nhé. Để bạn thấy được rằng thế gian này có nhiều điều hay ho lắm ấy.

Xem thêm: Consuming Là Gì – Money Consuming Là Gì
Hỏi Đáp -