Overview Là Gì – Overview Trong Ielts Là Gì

Tìm hiểu overview là gì chi tiết qua bài viết này.

Overview là gì

School Verbs

297 lượt xem

Occupations II

1.506 lượt xem

Electronics and Photography

1.724 lượt xem

Fruit

282 lượt xem

The Baby’s Room

1.413 lượt xem

A Classroom

175 lượt xem

Occupations I

2.124 lượt xem

Farming and Ranching

217 lượt xem

At the Beach II

321 lượt xemNhóm phát triển Trà Sâm Dứa

Overview trong ielts là gì

Theo tiêu chí Task Achievement trong IELTS Band Descriptors, một overview band điểm 5 cần đáp ứng:

Recounts detail mechanically with no clear overview; there will be no data to support the description

Thuật lại chi tiết cụ thể một cách máy móc với một overview không rõ ràng; Sẽ không còn tài liệu để chứng tỏ cho phần diễn tả

Vậy, để đạt được band điểm 5, người viết cần có overview cho bài nghiên cứu và phân tích của mình. Tuy nhiên, overview này sẽ không nhu yếu phải rõ ràng hoặc logic. Người viết có thể đề ra một overview không hề hiện chính xác điểm đặc trưng trong bài. Ngoài ra, dữ liệu, thông tin chứng tỏ cũng xuất hiện thể không được đề cập đến.

Xét bài mẫu band 5.0 dưới đây: (Nguồn: Cambridge Practice Tests for IELTS 12)

Bỏ qua những yếu tố về ngữ pháp và từ vựng, ở bài mẫu trên, người viết phần nhiều không đề ra một Overview rõ ràng nào. Phần được xem Overview của bài mẫu trên là chỉ là một câu nằm ngay sau phần paraphrase đề bài: “It’s interesting to the bar chart”. Phần Overview này phần đông không riêng gì ra bất kể một nét đặc trưng/ nét chung nào của đề bài cũng như không đưa ra bất kì dẫn chứng/ số liệu nào.

Vì vậy, đối với những thí sinh mong ước được band điểm 5 cho bài thi Task 1 của mình, ngoài những tiêu chuẩn nhìn nhận khác, phần Overview thí sinh chỉ cần biểu lộ một cách đơn thuần như sau:

  1. Độ dài khoảng chừng 1 câu, hoàn toàn hoàn toàn có thể là câu đơn

  2. Chỉ ra 1 nét đặc trưng nhất của số liệu đã cho, không cần quá chính xác

  3. Không cần tài liệu chứng tỏ cho phần Overview

Đối với đề bài ở trên, người đọc có thể viết Overview bằng một trong số những điểm đặc trưng như sau:

  1. Đàn ông trong độ tuổi 45 – 54 là người dân có nhiều hoạt động giải trí giải trí giải trí sức khỏe thể chất nhất

  2. Đàn ông và phụ nữ trên 64 tuổi có thời hạn hoạt động thể chất như nhau

  3. Nhìn chung, phụ nữ có ít hoạt động thể chất hơn đàn ông

Vậy, người đọc có thể chọn một trong số những Overview sau:

  1. Men aged from 45 to 54 did the most physical activities

  2. Men and women over 64 years old spent equal amount of time on doing physical activities

  3. In general, women did fewer physical activities than men did.

Overall là gì

School Verbs

297 lượt xem

Occupations II

1.506 lượt xem

Electronics and Photography

1.724 lượt xem

Fruit

282 lượt xem

The Baby’s Room

1.413 lượt xem

A Classroom

175 lượt xem

Occupations I

2.124 lượt xem

Farming and Ranching

217 lượt xem

At the Beach II

321 lượt xemNhóm tăng trưởng Trà Sâm Dứa

Overview đi với giới từ gì

Q: Đâu là sự việc khác biệt giữa overview và glimpse ?

A: Glimpse is a very quick look at something. An overview is to look at the whole picture. I read an overview of his proposals, I will look in more detail later. I could just about glimpse the tree as I leaned out of the window.

Q: Đâu là sự việc độc lạ giữa overview và outline ?

A:
An overview is usually a short description of the contents of a book, report, speech, movie or other content. An overview generally describes the content as a whole without details or analysis.
An outline, by comparison, is a specific listing or arrangement. The object of the outlive is to provide a listing of items in the order that they appear. For example, a table of contents is an outline of the contents of a book or report.

An overview is usually a short description of the contents of a book, report, speech, movie or other content. An overview generally describes the content as a whole without details or analysis.

An outline, by comparison, is a specific listing or arrangement. The object of the outlive is to provide a listing of items in the order that they appear. For example, a table of contents is an outline of the contents of a book or report.

Q: Đâu là sự việc độc lạ giữa “…overview OF…” và “…an overview ON…” ?

A: they mean quite the same thing.
for example:
” we’re going to do an overview of our lesson “
and
” we’re going to do an overview on our lesson “
both mean the same thing.
(sorry for the bad examples, I hope they at least give you a rough idea)

” we’re going to do an overview of our lesson “

” we’re going to do an overview on our lesson “

both mean the same thing.

(sorry for the bad examples, I hope they at least give you a rough idea)

Q: Đâu là sự khác biệt giữa overview và review ?

A: An overview is a shorthand explanation of something. Like an overview of an essay or presentation
To review something is like studying something recently learned. Like reviewing for an exam or test

To review something is like studying something recently learned. Like reviewing for an exam or test

Q: Đâu là sự việc khác biệt giữa overview và summary ?

A: This article explains it well. http://www.learnersdictionary.com/qa/summary-overview-and-review

Regular là gì

Tính từ

Đều đều, không thay đổi; thường lệ, thường xuyên

regular pulse
mạch đập đều đều
a regular day for payment
ngày trả lương theo thường lệ
a regular customer
khách hàng thường xuyên

Cân đối, đều, đều đặn

regular features
những nét cân đối đều đặn
regular polygon
(toán học) đa giác đều

Trong biên chế

a regular official
nhân viên trong biên chế
a regular doctor
bác sĩ đã được công nhận chính thức

Chuyên nghiệp

to have no regular profession
không có nghề chuyên nghiệp

Chính quy

regular function
(toán học) hàm chính quy
regular army
quân chính quy

Hợp thức; (ngôn ngữ học) có (theo đúng) quy tắc

a regular verb
động từ quy tắc

Quy củ, đúng mực, đúng giờ giấc

to lead a regular life
sống quy củ
regular people
những người sống theo như đúng giờ giấc

(thông tục) đúng, thật, thật sự, hoàn toàn, không còn hoài nghi gì nữa

a regular mess
một cảnh hỗn độn thật sự
a regular hero
một đấng anh hùng thật sự
a regular guy (fellow)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một chàng trai trọn vẹn (không chê vào đâu được)

(tôn giáo) ở tu viện, tu đạo

(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) đáng yêu; tốt (về người)

Danh từ

(quân sự) quân chính quy

(thông tục) khách hàng quen

(thông tục) nhân viên cấp dưới thường xuyên, nhân viên trong biên chế chính thức

Xem thêm: Outplay Là Gì – Out Trình Nghĩa Là Gì
Hỏi Đáp -