Receiving Là Gì – Received Là Gì

Tìm hiểu receiving là gì chi tiết qua bài viết này.

Receiving là gì

receive ngoại động từ /rɪ.ˈsiv/

 1. Nhận, lĩnh, thu.
  on receiving your letter — khi nhận được thư anh
  to receive the news — nhận được tin
  to receive money — nhận (lĩnh, thu) tiền
 2. Tiếp, tiếp đón, tiếp đãi.
  to receive guest — tiếp khách, tiếp đãi khách
 3. Kết nạp (ai vào một tổ chức), tiếp thu, tiếp đón (một đề nghị… ).
  to receive someone into a party — kết nạp người nào vào một đảng
  the proposal was well received — đề nghị được hoan nghênh
 4. (Pháp lý) Chứa chấp (đồ gian).
  to receive stolen goods — chứa chấp đồ trộm cắp
 5. Chứa đựng.
  a lake to receive the overflow — một chiếc hồ để chứa nước sông tràn ra
 6. Đỡ, chịu, bị; được.
  to receive the sword-point with one’s shield — giơ mộc lên đỡ mũi kiếm
  the walls cannot receive the weight of the roof — những bức tường ấy không chịu nổi sức nặng của mái nhà
  to receive a refusal — bị từ chối
  to receive sympathy — được cảm tình
 7. Tin, công nhận là đúng.
  they received the rumour — họ tin cái tin đồn ấy
  a maxim universally received — một câu châm ngôn mà ai cũng công nhận là đúng
 8. Đón (một đường bóng, một quả bóng phát đi).

Chia động từ[sửa]

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫuto receive
Phân từ hiện tạireceiving
Phân từ quá khứreceived
Dạng chỉ ngôi
sốítnhiều
ngôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ ba
Lối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạireceivereceive hoặc receivest¹receives hoặc receiveth¹receivereceivereceive
Quá khứreceivedreceived hoặc receivedst¹receivedreceivedreceivedreceived
Tương laiwill/shall² receivewill/shall receive hoặc wilt/shalt¹ receivewill/shall receivewill/shall receivewill/shall receivewill/shall receive
Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạireceivereceive hoặc receivest¹receivereceivereceivereceive
Quá khứreceivedreceivedreceivedreceivedreceivedreceived
Tương laiwere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receive
Lối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹
Hiện tạireceivelet’s receivereceive
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

To receive

receive ngoại động từ /rɪ.ˈsiv/

 1. Nhận, lĩnh, thu.
  on receiving your letter — khi nhận được thư anh
  to receive the news — nhận được tin
  to receive money — nhận (lĩnh, thu) tiền
 2. Tiếp, tiếp đón, tiếp đãi.
  to receive guest — tiếp khách, tiếp đãi khách
 3. Kết nạp (ai vào một tổ chức), tiếp thu, tiếp đón (một đề nghị… ).
  to receive someone into a party — kết nạp người nào vào một trong những đảng
  the proposal was well received — đề nghị được hoan nghênh
 4. (Pháp lý) Chứa chấp (đồ gian).
  to receive stolen goods — chứa chấp đồ trộm cắp
 5. Chứa đựng.
  a lake to receive the overflow — một chiếc hồ để chứa nước sông tràn ra
 6. Đỡ, chịu, bị; được.
  to receive the sword-point with one’s shield — giơ mộc lên đỡ mũi kiếm
  the walls cannot receive the weight of the roof — những bức tường ấy không chịu nổi sức nặng của mái nhà
  to receive a refusal — bị từ chối
  to receive sympathy — được cảm tình
 7. Tin, công nhận là đúng.
  they received the rumour — họ tin cái tin đồn thổi ấy
  a maxim universally received — một câu châm ngôn mà ai cũng công nhận là đúng
 8. Đón (một đường bóng, một quả bóng phát đi).

Chia động từ[sửa]

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫuto receive
Phân từ hiện tạireceiving
Phân từ quá khứreceived
Dạng chỉ ngôi
sốítnhiều
ngôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ ba
Lối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạireceivereceive hoặc receivest¹receives hoặc receiveth¹receivereceivereceive
Quá khứreceivedreceived hoặc receivedst¹receivedreceivedreceivedreceived
Tương laiwill/shall² receivewill/shall receive hoặc wilt/shalt¹ receivewill/shall receivewill/shall receivewill/shall receivewill/shall receive
Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạireceivereceive hoặc receivest¹receivereceivereceivereceive
Quá khứreceivedreceivedreceivedreceivedreceivedreceived
Tương laiwere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receive
Lối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹
Hiện tạireceivelet’s receivereceive
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Received + giới từ gì

Q: Đâu là sự việc độc lạ giữa receive và recieve ?

A: The correct spelling of the word is RECEIVE. It means be given, take or accept.
Recieve is not a word.
* ‘ I ‘ before ‘ E ‘ except after ‘ C ‘

* ‘ I ‘ before ‘ E ‘ except after ‘ C ‘

Q: Đâu là sự độc lạ giữa receive và get ?

A: Receive is used for objects. Get is used for everything else.
For e.g.,
I have received your gift.
I have to receive my friend from airport.
Get well soon.
Did you get what I said?

I have received your gift.

I have to receive my friend from airport.

Did you get what I said?

Q: Đâu là sự khác biệt giữa You receive what you give và You’re gonna get what you give ?

A: Nothing, receiving something and getting Something are both used the same just receiving sounds a little fancier

Q: Đâu là sự khác biệt giữa I received a e-mail by her. và I got a e-mail by her. ?

A: First I’d like to say it should be “from her” not “by her”
then it is an e-mail not a e-mail
Meaning-wise there is no difference
But I personally feel “I got an e-mail from her” has less formal feeling

then it is an e-mail not a e-mail

Meaning-wise there is no difference

But I personally feel “I got an e-mail from her” has less formal feeling

Q: Đâu là sự khác biệt giữa receive và accept và take ?

A: Hmm, I’d have to say from my experiences, “accept” and “take” do not have nuances that indicate whether something is beneficial to you or not, only a matter of the level of politeness.

Received là gì

receive ngoại động từ /rɪ.ˈsiv/

 1. Nhận, lĩnh, thu.
  on receiving your letter — khi nhận được thư anh
  to receive the news — nhận được tin
  to receive money — nhận (lĩnh, thu) tiền
 2. Tiếp, tiếp đón, tiếp đãi.
  to receive guest — tiếp khách, tiếp đãi khách
 3. Kết nạp (ai vào một trong những tổ chức), tiếp thu, tiếp nhận (một đề nghị… ).
  to receive someone into a party — kết nạp người nào vào một trong những đảng
  the proposal was well received — ý kiến đề nghị được hoan nghênh
 4. (Pháp lý) Chứa chấp (đồ gian).
  to receive stolen goods — chứa chấp đồ trộm cắp
 5. Chứa đựng.
  a lake to receive the overflow — một chiếc hồ để chứa nước sông tràn ra
 6. Đỡ, chịu, bị; được.
  to receive the sword-point with one’s shield — giơ mộc lên đỡ mũi kiếm
  the walls cannot receive the weight of the roof — những bức tường ấy không chịu nổi sức nặng của mái nhà
  to receive a refusal — bị từ chối
  to receive sympathy — được cảm tình
 7. Tin, công nhận là đúng.
  they received the rumour — họ tin cái tin đồn ấy
  a maxim universally received — một câu châm ngôn mà ai cũng công nhận là đúng
 8. Đón (một đường bóng, một quả bóng phát đi).

Chia động từ[sửa]

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫuto receive
Phân từ hiện tạireceiving
Phân từ quá khứreceived
Dạng chỉ ngôi
sốítnhiều
ngôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ ba
Lối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạireceivereceive hoặc receivest¹receives hoặc receiveth¹receivereceivereceive
Quá khứreceivedreceived hoặc receivedst¹receivedreceivedreceivedreceived
Tương laiwill/shall² receivewill/shall receive hoặc wilt/shalt¹ receivewill/shall receivewill/shall receivewill/shall receivewill/shall receive
Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹they
Hiện tạireceivereceive hoặc receivest¹receivereceivereceivereceive
Quá khứreceivedreceivedreceivedreceivedreceivedreceived
Tương laiwere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receivewere to receive hoặc should receive
Lối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹
Hiện tạireceivelet’s receivereceive
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Receiver là gì

Receiver lúc bấy giờ được sử dụng với mục đích là để thiết kế xây dựng hệ thống âm thanh xem phim gia đình, và những mã không được Update quá nhiều sau đây là 1 số ít hãng nổi tiếng với những dòng Receiver được nhiều bạn quan tâm.
+ Receiver Denon
+ Receiver Yamaha
+ Receiver Pioneer
+ Receiver Harman

4 hãng trên là đang rất được thông dụng nhất lúc bấy giờ tuy nhiên cũng còn rất nhiều hãng với những mẫu sản phẩm vô cùng đáng dùng như Wadia, Unison Research, Accuphase,…

4 hãng trên là đang rất được thông dụng nhất lúc bấy giờ tuy nhiên cũng còn rất nhiều hãng với những sản phẩm vô cùng đáng dùng như Wadia, Unison Research, Accuphase,…

Xem thêm: Radian Là Gì – Công Thức Radian
Hỏi Đáp -