Vp2 Là Gì – Pp Là V2 Hay V3

Tìm hiểu vp2 là gì chi tiết qua bài viết này.

Pp là v2 hay v3

Các thì hoàn thành thường miêu tả một thứ gì đó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn tồn tại một sự link tới một thời gian khác. Trong thì hoàn thành, quá khứ phân từ được sử dụng với việc xuất hiện của has, have hoặc had.

Present Perfect (Thì hiện tại hoàn thành) [has/have + past participle]

Past Perfect (Quá khứ hoàn thành) [had + past participle]

Future Perfect (Tương lai hoàn thành) [will have + past participle]

Conditional Perfect (Thì hoàn thành có điều kiện) [would have + past participle]

Vp2 của go

Bảng chia động từ
SốSố ítSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơngogogoesgogogo
Hiện tại tiếp diễnam goingare goingis goingare goingare goingare going
Quá khứ đơnwentwentwentwentwentwent
Quá khứ tiếp diễnwas goingwere goingwas goingwere goingwere goingwere going
Hiện tại hoàn thànhhave gonehave gonehas gonehave gonehave gonehave gone
Hiện tại triển khai xong tiếp diễnhave been goinghave been goinghas been goinghave been goinghave been goinghave been going
Quá khứ hoàn thànhhad gonehad gonehad gonehad gonehad gonehad gone
QK triển khai xong Tiếp diễnhad been goinghad been goinghad been goinghad been goinghad been goinghad been going
Tương Laiwill gowill gowill gowill gowill gowill go
TL Tiếp Diễnwill be goingwill be goingwill be goingwill be goingwill be goingwill be going
Tương Lai hoàn thànhwill have gonewill have gonewill have gonewill have gonewill have gonewill have gone
TL HT Tiếp Diễnwill have been goingwill have been goingwill have been goingwill have been goingwill have been goingwill have been going
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould gowould gowould gowould gowould gowould go
Conditional Perfectwould have gonewould have gonewould have gonewould have gonewould have gonewould have gone
Conditional Present Progressivewould be goingwould be goingwould be goingwould be goingwould be goingwould be going
Conditional Perfect Progressivewould have been goingwould have been goingwould have been goingwould have been goingwould have been goingwould have been going
Present Subjunctivegogogogogogo
Past Subjunctivewentwentwentwentwentwent
Past Perfect Subjunctivehad gonehad gonehad gonehad gonehad gonehad gone
ImperativegoLet’s gogo

Be + v3 là gì

Công thức bị động: to be + V3
trong đó, to be chia theo thì của động từ chủ động, V3 là dạng quá khứ phân từ của động từ chủ động

💡 Thể bị động là thể động từ ngược lại với thể chủ động: chủ ngữ “bị” làm gì đó thay vì chủ ngữ làm gì đó.

Trong tiếng Việt, toàn bộ tất cả chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra thể bị động bằng phương pháp thêm từ “bị” hoặc “được” vào trước động từ:

Thể bị động của tiếng Anh thì phụ thuộc vào dạng (form) hay thì (tense) của động từ đó, ví dụ:

Nếu bạn chưa chắc chắn về 4 dạng và 12 thì của động từ, bạn có thể học ở đây.

Vậy làm sao để chúng ta chuyển từ thể dữ thế dữ thế dữ thế dữ thế chủ động sang thể bị động? Đơn giản lắm:

Trước hết, bạn xem động từ ở thể chủ động:

 1. Xác định động từ đang ở dạng nào hay thì nào?
 2. Động từ này còn có dạng nguyên mẫu là gì?

Sau đó, chuyển sang thể bị động:

 1. Chia động từ to be theo hình thức hoặc thì của thể chủ động.
 2. Động từ thì đổi từ dạng nguyên mẫu sang dạng quá khứ phân từ V3.
 3. Sau đó ghép to be (đã chia động từ) và V3 lại với nhau, chúng ta có thể bị động.

Cách chuyển đổi này áp dụng cho tất cả những dạng và những thì động từ, thế cho nên bạn không nên phải nhớ công thức bị động cho từng dạng hay từng thì đâu!

Chúng ta hãy cùng xem một số ít ví dụ để làm rõ hơn cách tạo thể bị động ở trên nhé:

 1. Động từ đang ở dạng V-ing.
 2. Động từ nguyên mẫu là write.

Chuyển sang thể bị động:

 1. Động từ to be chia ở dạng V-ing: being.
 2. Động từ write đổi sang dạng V3: written.
 3. Ghép lại với nhau: being written.
 1. Động từ đang ở thì quá khứ tiếp nối (cho danh từ số ít).
 2. Động từ nguyên mẫu là eat.

Chuyển sang thể bị động:

 1. Động từ to be chia ở thì quá khứ tiếp diễn (cho danh từ số ít): was being
 2. Động từ eat đổi sang dạng V3: eaten.
 3. Ghép lại với nhau: was being eaten.

Ví dụ 3: will have finished

 1. Động từ đang ở thì tương lai hoàn thành.
 2. Động từ nguyên mẫu là finish.

Chuyển sang thể bị động:

 1. Động từ to be chia ở thì tương lai hoàn thành xong xong xong (cho danh từ số ít): will have been.
 2. Động từ finish đổi sang dạng V3: finished.
 3. Ghép lại với nhau: will have been finished.

Dưới đây là ví dụ cách chuyển từ thể chủ động sang thể bị động cho tất cả 4 dạng và 12 thì của động từ write nếu bạn cần tìm hiểu thêm thêm:

Dạng / ThìThể chủ độngThể bị động
Dạng nguyên mẫuwritewritten
Dạng To + Verbto writeto be written
Dạng V-ingwritingbeing written
Dạng V3(không có)(không có)
Thì hiện tại đơnwrite/writesam/is/are written
Thì hiện tại tiếp diễnam/is/are writingam/is/are being written
Thì hiện tại hoàn thànhhave/has writtenhave/has been written
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnhave/has been writinghave/has been being written
Thì quá khứ đơnwrotewas/were written
Thì quá khứ tiếp diễnwas/were writingwas/were being written
Thì quá khứ hoàn thànhhad writtenhad been written
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễnhad been writinghad been being written
Thì tương lai đơnwill writewill be written
Thì tương lai tiếp diễnwill be writingwill be being written
Thì tương lai hoàn thànhwill have writtenwill have been written
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễnwill have been writingwill have been being written

P2 là gì

Như tên cho thấy, những động từ không theo quy tắc khi chúng trở thành dạng quá khứ hoặc quá khứ phân từ được gọi là động từ bất quy tắc.

Ví dụ: blow có dạng quá khứ là blew và dạng phân từ là blown.

Hơn 70% thời hạn sử dụng động từ tiếng Anh, tất cả chúng ta sử dụng động từ bất quy tắc. Be, have, take, get, do, make, see, go, say, come,…

Bạn có thấy quen thuộc không? Đây là tổng thể những động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh và chúng đều là động từ bất quy tắc. Vậy có quy tắc đổi khác chung nào cho động từ bất quy tắc không? Câu vấn đáp là không, nếu bạn có nhu cầu muốn nhớ thì cách duy nhất là bạn phải học thuộc. Tuy nhiên, chúng tôi có 1 số ít mẹo để giúp việc học hiệu quả hơn.

P2 là gì trong tiếng anh

P2 trong tiếng Anh là viết tắt của từ past participle có nghĩa là quá khứ phân từ và là cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Phân từ là một loại từ bắt nguồn từ một động từ được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, ví dụ điển hình như một tính từ hoặc để cấu trúc những thì của động từ. Các phân từ trong quá khứ được sử dụng như tính từ và để cấu trúc những thì hoàn hảo nhất của động từ. Chúng ta sẽ sớm nói thêm về điều đó, nhưng để hiểu một phân từ trong quá khứ, điều quan trọng là phải hiểu cách chúng được hình thành từ dạng gốc của động từ. Dạng gốc là dạng các bạn sẽ tìm thấy nếu tra một động từ trong từ điển. Ví dụ, jump là một dạng gốc của động từ.

Tùy thuộc vào động từ, có một số cách không giống nhau để tất cả chúng ta tạo ra quá khứ phân từ:

Những động từ tuân theo những quy tắc này được gọi là động từ thông thường. Quá khứ phân từ của động từ thường thì phần nhiều luôn luôn như nhau với dạng thì quá khứ đơn của động từ. Ví dụ, cả dạng quá khứ phân từ và quá khứ đơn của approach động từ thường thì đều là approached.

Trong khi các động từ thông thường tương đối đơn giản thì lại sở hữu thật nhiều động từ bất quy tắc không tuân theo bất kể quy tắc nào ở trên. Ví dụ, quá khứ phân từ của động từ eat là eaten. Với động từ bất quy tắc, quá khứ phân từ hoàn toàn có thể không giống với thì quá khứ đơn. Ví dụ, quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc là vì là done nhưng thì quá khứ đơn của do lại là did. Thật không may, không được bố trí theo hướng dẫn chung nào để sử dụng để biết quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc là gì bạn phải phải ghi nhớ các từ này để sở hữu thể sử dụng thành thạo được.

Cách sử dụng Verb P2 là gì

Vp1 là gì

Có 1 số ít động từ bất quy tắc hoàn toàn có thể có 3 hình thức giống nhau ( Nguyên mẫu, quá khứ đơn và quá khứ phân từ). Thí dụ: hit

-Someone hit me as I came into the room. ( Quá khứ đơn)

(Người nào này đã đụng tôi lúc tôi vào phòng)

-I’ve never hit anyone in my life (Quá khứ phân từ)

(Trong đời mình, tôi chưa hề đánh ai)

-George was hit on the head by a stone (Quá khứ phân từ)

(George bị một viên đá va vào đầu)

Có một số động từ bất quy tắc khác có quá khứ đơn giống quá khứ phân từ ( nhưng khác nguyên mẫu). Thí dụ tell- told.

-He told me to come back the next day.(Quá khứ đơn)

(Ông ta bảo tôi trở lại vào trong ngày hôm sau)

-Have you told anyone about your new job? (Quá khứ phân từ)

(Anh ta có bảo ai về sự việc làm mới của anh ta không)

-I was told to comeback the next day. (Quá khứ phân từ)

(Tôi được bảo trở lại ngày hôm sau)

Có những động từ bất quy tắc có cả 3 hình thức khác nhau.. Thí dụ : Break – broke – broken

-He broke his arm in a climbing accident ( Quá khứ đơn )

(Ông ta đã gãy tay trong một tai lạn leo núi)

-Somebody has broken the window (Quá khứ phân từ)

(Người nào đó đã làm vỡ kính cửa sổ)

-When was the window broken?(Quá khứ phân từ)

(Kính hành lang cửa số vỡ lúc nào vậy.

Xem thêm: Voyage Là Gì – Voyager Là Gì
Hỏi Đáp -